ANASAYFA / TEDAVİLERİMİZ / ÇENE CERRAHİSİ / SİNÜS LIFTING VE ALVEOL KEMİĞİ OPERASYONU

Üst çene kemiğinin sağ ve sol bölümlerinin içersinde “sinüs” adı verilen boşluklar bulunur. Bu boşluklar özellikle diş kayıplarından sonra hava basıncı etkisi ile hacmen genişleyebilirler. Bu da sinüs altında kalan dişsiz bölgelere implant yapılmasını engelleyebilir. Bu zorluğu aşmak için sinüs lifting, sinüs lift, sinüs grafting adı verilen, sinüslerin hacmini azaltıp, kemik hacmini artırmaya yönelik özel bir cerrahi müdahale uygulanmalıdır. Sinüs lift işlemi implant cerrahisinden önce gerekli durumlarda çene cerrahları tarafından sıklıkla yapılan bir operasyondur. Bu tip vakalarda klinisyenin bilgi ve deneyimleri başarıda büyük rol oynamaktadır.

sinus

Sinüs lifting operasyonları çoğunlukla lokal anestezi altında uygulanmakla beraber sedayon ya da genel anestezi altında da uygulanabilir. Operasyonu takiben kemik oluşumu tamamlandıktan sonra rutin implant uygulamalarına geçilir. Bazı durumlarda sinüs tabanındaki kemik kalınlığı miktarına bağlı olarak sinüs lifting ve implant uygulaması aynı seansta da uygulanabilir.

sinus

ALVEOL KEMİĞİ OGMENTASYONU

sinüs liftingDiş çekimlerinden sonra, uzun dönemde karşılaşılan en büyük problemlerden biri çene kemiklerinde görülen erimedir. Diş kayıplarının tedavisi, implant uygulamaları ile giderilecekse kemik yüksekliği ve hacmi daha da önem kazanır. İmplant uygulaması, belirli yükseklikte ve kalınlıkta kemik varlığını gerektirir. Erken yaşta diş kayıpları ya da yoğun dişeti iltihabı sonucu kemik hacminde oluşan azalmaları kemik onarımları ile giderilebilir. Bu onarımlar, hastaların kendi vücutlarından alınan kemik ile gerçekleştirilebildiği gibi, inorganik materyaller ya da sentetik materyaller de aynı amaçla uygulanabilir. Çene cerrahisindeki gelişmelerin en önemlilerinden biri de bu uygulamaların kolaylaşması, hızlanması ve güvenliğinin artmasıdır.

sinüs lifting