ANASAYFA / TEDAVİLERİMİZ / ÇENE CERRAHİSİ / GÖMÜK DİŞLER

Bilindiği gibi en son süren dişler yirmi yaş (3. büyükazı) dişleridir. Genelde 17 ile 25 yaşları arasında sürmeye başlarlar. Bu dişler doğru pozisyonda sürerler ve çevre dokulara zarar vermezler ise dişin yerinde kalmasında bir sakınca yoktur. Ancak genellikle çok az sayıda hastanın ağzında 20 yaş dişlerinin sürmesi için yeterli yer olur ve bu dişler kemik içinde gömük kalırlar.

gömük dişler

Yirmi yaş dişlerinin çekilmesini gerektiren haller nelerdir ?

1. Devamlı ağrı : Sürme sırasında komşu dişlere baskı uygulaması ile ya da enfeksiyona yol açmaları ile kulağa ve şakağa kadar yansıyabilen ağrı tabloları mevcuttur.

2. Tekrarlayan perikoronit : Kısmen sürmüş bir yirmi yaş dişi diş çevreleyen diş etinde enfeksiyon odağı oluşmasına neden olabilir. Bu durum kötü ağız kokusu, ağrı, ödem ve çene açmada kısıtlılığa neden olabilir.

3. Çürük : Bu dişlerin çürümesi ile ağrı ve enfeksiyon ile sonuçlanan durumlar oluşabilir.

4. Abse : Ciddi bir enfeksiyon durumu ile abse ile sonuçlanan tablolar oluşabilir.

5. Bu dişle ilgili kistler : Yirmi yaş dişi ve bu dişi çevreleyen folikül çenenin bu bölgesinde kist oluşumuna neden olabilir.

gömük dişler6. Tümör : Gömük yirmi yaş dişi ile ilişkili tümör oluşumu nadir olmakla beraber görülebilir.

7. Çevre dokulara zarar vermesi : Yirmi yaş dişi sürme sırasında önündeki dişe zarar verebildiği gibi özellikle yanak dokusu olmak üzere yumuşak doku zararıda oluşturabilir.

8.Ortodontik sebepler : Yirmi yaş dişlerinin sürme basıncı ortodontik tedavi ile düzeltilmiş dişler üzerinde yeniden çapraşıklık oluşturabilir.

gömük dişler

Çekim Sırasında Oluşabilecek Komplikasyonlar:

Normal bir çekimde olabilecek kanama, ödem ve enfeksiyon riski bu dişlerde de vardır. Özellikle alt 20 yaş dişi çekimi sonucunda sinir zedelenmesi olabilir. Vakaların %10-12sinde birkaç günlük, %1inde birkaç haftalık bir hissizlik olabilir. Çok ender de olsa bazen bu hissizlik kalıcı da olabilir. Dikkatsizlik ve deneyimsizlik bu dişlerin çekimi sırasında oluşabilecek komplikasyon riskini arttırabilir.

 

gömük dişler

KÖPEK DİŞLERİ (Kanin)

Yirmi yaş dişlerinden sonra en sık gömük kalan dişlerden biridir.

Bir çok hastada süt köpek dişinin düşmediği ve kalıcı köpek dişinin gömük olduğunu görülmektedir. Böyle bir durumda aşağıdaki tedavi seçenekleri uygulanabilir.

- Köpek dişinin çekilerek oluşan boşluğun köprü veya implant ile restorasyonu

- Köpek dişinin çekilerek olması gerektiği yere yerleştirilmesi. Reimplantasyon denilen bu operasyon gömük dişe zarar vermeden çıkartılması durumunda yapılabilmektedir.

- Ortodontik tedavi yardımı ile beraber bu dişin üzerine yerleştirilen apareylerle dişin kendi yerine sürdürülmesi