Dr. A Selhan Kaya

 • Aybar B, Emes Y, Atalay B, Vural P, Kaya AS, Eren SN, Issever H, Bilir A. “Effects of bone morphogenetic protein on neonatal rat calvarial osteoblast-like cells: an in vitro study”, Journal Of Biomedical Materials Research, Part A 86, 560-8, 2008.

  Aybar B, Emes Y, Atalay B, Tanrıkulu S, Kaya AS, Issever H, Ceyhan T, Bilir A. “The influence of titanium surfaces in cultures of neonatal rat calvarial osteoblast-like cells: an immunohistochemical study”, Implant Dentistry,18, 75-85,2009.

  Emes Y, Aybar B, Vural P, Saral NY, Atalay B, Kaya AS, Issever H, Yalcin S, Bilir A. “Effects of bone morphogenetic proteins on osteoblast cells: vascular endothelial growth factor, calcium, inorganic phosphate, and nitric oxide levels”,Implant Dent. 2010 Oct;19(5):419-27.

  Kaya AS, Cankaya AB, Emes Y, Aybar B, Ergüven M, Bilir A. “The influence of SLA and SLActive surfaces in cultures of neonatal rat calvarial osteoblast-like cells: an immunohistochemical study”, Yayında.

  Atalay B, Aybar B, Kaya AS, Meric U. “Obstrüktif Uyku Apnesine Dental Yaklaşım”, Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi, 9, 78-81, 2007.

  Kaya AS, Emes Y, Atalay B, Aybar B, Issever H, Yalcın S. “Gömük alt 3. molar ile inferior alveoler sinir ilişkisinin değerlendirilmesinde panoramik radyografinin rolü”, İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 42, 17-23, 2008.

  Kaya AS, Aybar B, Yaltırık M, Cakarer S, Horoz G, Berberoglu HK., Kasapoglu C, Keskin C. “Er, Cr: YSGG lazerin sert doku üzerindeki etkileri”, Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi, 10, 20-23, 2009.

  Kaya AS. "Dental Ototransplantasyon : Olgu Sunumu", Antalya Diş Hekimleri Odası Dergisi, 30-32, Şubat 2012.

  Kaya AS. "Cerrahi işlemler Öncesi Koagülasyon Testleri.", Antalya Diş Hekimleri Odası Dergisi,27-28, Aralık 2012

  Atalay B, Meric U, Tanrıkulu S, Kaya AS,  Ceyhan T,  Aybar B,  Bilir A. “İki Farklı İmplant Yüzeyi Üzerinde Neonatal Rat Calvarial Osteoblast Hücre Morfolojisinin Scanning Electron Microscopy ile İncelenmesi: In vitro Çalışma”, Oral Cerrahi Derneğinin 7. Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneğinin 8. Ulusal Bilimsel Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Bodrum, 27 Mayıs – 2 Haziran 2006.

  Atalay B,  Emes Y, Kaya AS, Eren SN, Aybar B, Vural P, Issever H, Bilir A. “Bone morphogenetic protein’nin (BMP) osteoblast hücre kültürü transforme growth factor B1 (TGF B1), alkali fosfataz (ALP), laktat dehidrogenaz (LDH) düzeylerine etkisi: In vitro çalışma”, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14. Uluslararası KongresiBelek, Antalya, 31 Mayıs – 4 Haziran 2007.

  Atalay B,  Emes Y, Kaya AS, Eren SN, Aybar B, Vural P, Issever H, Bilir A. “Bone morphogenetic proteinin (BMP) osteoblast hücrelerinin morfolojik yapılarına etkilerinin scanning electron microscopy (SEM) yöntemiyle incelenmesi”, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14. Uluslararası KongresiBelek, Antalya, 31 Mayıs – 4 Haziran 2007.

  Kaya AS, Aybar B, Yaltırık M, Cakarer S, Horoz G, Berberoglu HK. “Er, Cr: YSGG laserin sert doku üzerindeki etkileri”,1.Türk Dişhekimliğinde Laser Derneği Kongresi, Antalya, 15-19 Ekim 2007.

  Kaya AS, Emes Y, Atalay B, Aybar B, Issever H, Yalcın S. “Gömük alt 3. molar ile inferior alveoler sinir ilişkisinin değerlendirilmesinde panoramik radyografinin rolü”, Oral Cerrahi Derneğinin, 8. Uluslar arası Bilimsel Kongresi Bodrum, 24-29 Mayıs 2008.

  Kaya AS, Gülgezen G, Cankaya B,  Aybar B. “Bir olgu nedeniyle kompound odontoma”, Oral Cerrahi Derneğinin 8. Uluslar arası Bilimsel Kongresi Bodrum, 24-29 Mayıs 2008.

  Kaya AS."İmplant Cerrahisinde Komplikasyonlar",Antalya Diş Hekimleri Odası Seminer Salonu, Antalya, 15 Ocak 2013 

  Kaya AS. 'Temel İmplantoloji Kursu'. Rixos Downtown Hotel, Antalya. 18 Ekim 2014.

 • Oral Cerrahi Derneğinin VIII. Uluslar arası Bilimsel Kongresi. 27 Mayıs-2 Haziran 2006, Yasmin-Bodrum.

  Dişhekimliğinde Lazer Derneği Sempozyumu. 8-9 Aralık 2006, Sheraton Hotel, Ankara.

  İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü “Uygulamalı Deney Hayvanları Kursu” 17 Mart 2006, İstanbul.

  Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14. Uluslararası Kongresi. 31 Mayıs-04 Haziran 2007, Belek- Antalya.

  Türkiye Bilimsel Toplantısı “Dental İmplantolojide Klinik ve Bilimsel Yaklaşımlar” 13 Haziran 2007, The Marmara-İstanbul.

  Türk Dişhekimliğinde Laser Derneği 1.Kongresi. 15-19 Ekim 2007, Antalya.

  Oral Cerrahi Derneğinin VIII. Uluslar arası Bilimsel Kongresi. 24-29 Mayıs 2008, Yasmin-Bodrum.

  Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 15. Uluslararası Kongresi. 29 Ekim-02 Kasım 2008, Antalya.

  BioHorizons Global Symposium. 30 April - 2 May 2009, Chicago, SAD.

  Dünya Dişhekimliğinde Lazer Federasyonu’nun Avrupa Bölümü 2. Kongresi. 14-17 Mayıs 2009, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul.

  Batı Dental 10. Yıl Etkinliği Bilimsel Toplantısı, "Klinik Uygulamada Güncel Yaklaşımlar". 11-13 Aralık 2009, Susesi Hotel, Antalya.

  BioHorizons Asia Pacific Symposium Series 2011.  September 22-23, 2011, Macao, People's Republic of China.

  Friadent  ''Concept, Indication And Handling of the Friadent Implant System XİVE'. October 20-21, 2011, Mannheim, Germany. 

  Türk Oral İmplantoloji Derneği XXIII. Uluslararası Bilimsel Kongresi. 12-14 Ocak, İstanbul, Turkey.

  EDAD ve Dentsply Friadent Ortak Sempozyum; İmmediat Yükleme Konuşmaya Ne Dersiniz ? 2 Mart 2012, Sheraton Hotel Maslak, İstanbul.

  EDAD Antalya Temsilciliği Antalya Diş Hekimleri Odası Akşam Semineri. Doç. Dr. Tonguç Sülün, "Temporamandibuler Rahatsızlıklarda Teşhis ve Tedavi" 21 Mart 2012, Antalya

  Teamplantoloji Kongresi, 11-13 Mayıs 2012, Magosa, Kıbrıs.

  Dentsply Friadent Sempozyumu, Sinus Lifting ve Ogmentasyon Teknikleri. 15-17 Haziran 2012, Girne, Kıbrıs.

  Biomet 3İ İleri Cerrahi ve Protez Kursu. 05-08 Temmuz 2012, Marmaris, Turkey.

  Biohorizons Symposium Series Italy 2012 ,October 18-20, Rome Marriott Park Hotel,Rome,Italy.

  Türk Oral İmplantoloji Derneği XXIV. Uluslararası Bilimsel Kongresi. January 10-12 , 2013, Four Seasons Bosphorus Hotel, İstanbul,Turkey.

  "Bruksizm Tanı ve Tedavisi.", Prof. Dr. Koray Oral.Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 02 Mart 2013.

   Biohorizons Global Symposium 2013 , April 25- 27 2013, Miami Beach, Florida, Fountainbleau Miami Beach Hotel

  Techniques in advanced implantology. Nobel Biocare. Sep 23-25, 2013. Zurich, Swiss.

  02-04 Kasım 2013 'Osseointegrasyon ve İleri Cerrahi Kursu'. Dentsply Implants. Girne, Kıbrıs.

  22 Mart 2014 'Total Dişsiz Vakaların All on 4 Konsept ile Rehabilitasyonu '. Nobel Biocare. Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, İstanbul.

  12 Nisan 2014 'İleri İmplantoloji'. Dentsply Implants. The Marmara Hotel, Antalya.

  16 Nisan 2014 ' İmplant Tedavisinde Bunları Yapıyor musunuz? '. Nobel Biocare.The Marmara Hotel, Antalya.

  14-15 Kasım 2014 'Nobel Biocare Türkiye Sempozyumu'. Susesi Hotel, Belek, Antalya.

  22 Kasım 2014 'Diş Hekimliği Sempozyumu'. Rixos Downtown Hotel, Antalya.

  14 Şubat 2015 ' Malo Clinic Protokol - All on 4 ' ICC İstanbul Kongre Merkezi, İstanbul.

  18 Nisan 2015 'Estetik Bölgede İmplant Uygulamaları'. Nobel Biocare. The Marmara Hotel, Antalya.

   
   

 • Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği

  Antalya Diş Hekimleri Odası

  Türk  Dişhekimliğinde Laser Derneği
 • İmplant yüzey özellikleri

  Hücre Kültürü

  Travma

Web Tasarım Antalya